Biomasas darījumu summa – 200 milj. EUR

Šī gada maijā BALTPOOL biomasas biržā noslēgto darījumu vērtība pārsniedza 200 milj. EUR. Interesanti fakti – lai sasniegtu šo summu:

  • tika nopirkts vairāk nekā 15,8 milj. MWh biomasas – ar to var piepildīt aptuveni 250 tūkst. šķeldas vedējus;
  • tika noslēgti vairāk nekā 15 tūkst. darījumu;
  • Latvijas biomasas piegādātāji veidoja aptuveni 2,5 % biomasas tirgus;
  • pavisam darījumus veica 78 pircēji un 179 pārdevēji no Lietuvas un Latvijas;
  • visa perioda laikā noslēgto darījumu vidējā svērtā cena bija šāda: šķelda – 12,73 EUR/MWh, granulas – 26,79 EUR/MWh, kūdras briketes – 9,48 EUR/MWh.