BALTPOOL UAB publicētā BWC SPOT Lithuania indeksa vērtība liecina, ka kopš maija nedēļas ilguma darījumu cenas pieaug. Jūlijā indeksa vērtība no 13,06 EUR/MWh pieauga līdz 15,28 EUR/MWh. Pagājušajā gadā līdzīgs indeksa līmenis izveidojās novembrī.

Saskaņā ar biomasas piegādātāju teikto, biomasas cenas pieaugumu nosaka objektīvi iemesli – pieaugošā dīzeļdegvielas cena, pieaugošās darbinieku algas un būtiski pieaugošās izejvielu izmaksas. Maijā VU Valsts virsmežniecība reģionālo nodaļu koksnes izsole 2018. gada otrajam pusgadam parādīja, ka biomasas ražošanā izmantoto mežizstrādes atlieku (cirsmā) cena (10,65 EUR/m3) ir pieaugusi par 21 %, un par 28 % ir pieaugusi II un III siltuma klases malkas koksnes cena (30,03 EUR/m3).

Īstermiņa izsolēs jūlijā pārdotās koksnes cenas izmaiņas mēneša laikā liecina, ka mežizstrādes atlieku cena ir palielinājusies par 27 % (17,20 EUR/m3), bet II un III kl. malkas koksnes cena pieauga par 9 % (31,68 EUR/m3).