2017.gads Biomasas biržā:

  • Darījumu skaits pieauga par 20% (līdz 5 088).
  • Tirdzniecības apgrozījums pieauga par 12% (līdz 62,83 mln. eiro).
  • Šķeldas cena palielinājās par 13% (līdz 14,93 Eur/MWh decembrī) .
  • Dalībnieku skaits pārsniedz trīs simtus (309).
  • Biomasas imports izauga par 70% (līdz 1 781 GWh).
  • Biržas tirdzniecības maksa samazinājās par 13% (līdz 0,05 Eur/MWh)

2017.gadā Biomasas biržas dalībnieku ģeogrāfija paplašinājās, aptverot visas trīs Baltijas valsts un Baltkrieviju, bet BALTPOOL biržas dalībnieku skaits pārsniedza trīs simtus (309 dalībnieki). 2017.gadā biržā tika noslēgti 5 088 darījumi (par 20% vairāk kā 2016.gadā) un tika iegādāts par 3% vairāk kurināmā – 4 813 GWh vidēji par 13,06 Eur/MWh.

Kopējais BALTPOOL biržas apgrozījums 2017.gadā pieauga par 12% (līdz 62,83 mln. eiro). Populārākais kurināmā veids palika SM2 šķelda. To pārdošanas apjoms veidoja 62% no visa caur biržu iegādātā kurināmā apjoma. Otrajā vietā – SM3 škelda, kuru pārdošanas apjoms veidoja 30%. Atlikušo apjomu veidoja pārējo kurināmo veidu tirdzniecība.