2019 gada 19. jūlijā biokurināmā birža “Baltpool” pārsniedza 300 milj. eiro apgrozījumu, rēķinot no dibināšanas sākuma. Kopā biokurināmā biržā kopš 2013. gada vasaras pārdoti 1,92 milj. tne (tonnu naftas ekvivalenta) biokurināmā. Šajā periodā pircējiem tika piegādāti 350 tūkst. šķeldas vedēju biokurināmā. Ja minēto šķeldas vedēju daudzumu novietotu vienu pēc otra, tas būtu attālums no Viļņas sasniegt Madridei un atpakaļ.

Biokurināmā cena kopš biržas darbības sākuma svārstījās no 100 līdz 300 EUR/tne, kopā noslēgti 42 tūkst. darījumu.

“Biržas dibināšana Lietuvā radīja nedēļas termiņa darījumu tirgu, kurš visā periodā veido 40 % no visas biokurināmā tirdzniecības biržā. Ļoti vienkāršais darījuma slēgšanas veids un augstā biržas likviditāte ļauj tirgus dalībniekiem aktīvi slēgt īstermiņa darījumus, līdzīgi kā elektrības un gāzes tirgos.  Citās valstīs īstermiņa darījumi veido ļoti mazu tirgus daļu un ir gadījuma rakstura”, – stāsta enerģijas resursu biržas “Baltpool” tirdzniecības vadītājs Vaidots Jonutis (Vaidotas Jonutis)

Lietuvā ar biokurināmo saražotais siltums centrālajā siltumapgādē veido aptuveni 70 %, t. i., tik pat, cik Skandināvijas valstīs. Pateicoties apkures pārejai uz atjaunojamiem resursiem, mūsu valsts viegli izpildīja EU 2020 prasības, sasniedzot 23 % atjaunojamo resursu enerģijas bilancē.

2014.–2018. gadā biokurināmā biržas apgrozījums pieauga no 12 līdz 86 milj. EUR. Pēc V. Jonuča teiktā, interesanti tas, ka 2014. gadā tika pārdoti tikai 68 tūkst. tne biokurināmā, taču tajā laikā tā cenas bija augstas, savukārt 2015. gadā valdīja pretēja tendence – siltuma ražotāji iegādājās koksnes šķeldu (292 tūks. tne) par zemu cenu (~135 Eur/tne).  Kopš 2016. gada, kad radās pienākums 100 % apjomā biokurināmo pirkt caur biržu, redzam, ka biržā katru gadu tiek iegādāti vairāk nekā 400 tūkst. tne jeb 4,6 milj. MWh kurināmā.

Pagājušajā gadā paaugstinoties kurināmā cenai (vid. ~200 EUR/tne), biržas apgrozījums pieauga līdz 86 milj. EUR. Šogad sagaidāms, ka biržas apgrozījums nepārsniegs šo robežu, jo valdošā šķeldas, kas tiek pirkta nākamai apkures sezonai, cena sasniedz ~156 EUR/tne, bet, tuvojoties sezonai, nopirktā kurināmā daudzums jau veido 50 % no iegādei paredzētā gada daudzuma.

Tuvojoties apkures sezonai, spriežot pēc jau notikušajiem ilgtermiņa darījumiem, statistiski tā būs viena lētākajām sezonām biržas darbības vēsturē.