Lai nodrošinātu pārredzamu un konkurētspējīgu tirdzniecību, no 19. marta EPSO-G grupai piederošais enerģijas resursu biržas operators BALTPOOL sāk publicēt šķeldas cenu indeksu BALTPOOL WOOD CHIPS SPOT LITHUANIA (BWCS Lithuania).

„BWCS Lithuania” indekss ir paredzēts, lai tirgus dalībnieki varētu ērtāk novērtēt pašreizējo situāciju biomasas tirgū un biomasas cenu izmaiņas un tendences. Indeksa vērtība būs ērts rīks dažādiem mērķiem: divpusējo līgumu cenu veidošanai, uzņēmumu iekšējo darījumu cenu veidošanai, tirgus izpētei u. c.

„Mūsu mērķis ir radīt pārredzamus un vienlīdzīgus noteikumus visiem tirgus dalībniekiem tirdzniecībai ar biomasu un koksni atklātas konkurences apstākļos. Šķeldas cenas indeksa veidošana un publicēšana palīdzēs sasniegt šo mērķi,” saka BALTPOOL vadītājs Andrius Smaliukas.

Veidojot indeksu, tiks ietverti visi biržā noslēgtie nedēļas ilguma darījumi par šķeldas piegādi. Indekss tiks aprēķināts un publicēts katru nedēļu, uzreiz pēc tirdzniecības izsoles (katras kalendārās nedēļas otrajā darba dienā).

Sākot publicēt „BWCS Lithuania” indeksu, BALTPOOL mainīs arī biržas mājaslapā publicējamās informācijas apjomu, lai tirdzniecības dalībniekiem informācija par stāvokli biomasas tirgū tiktu sniegta vienkāršāk un skaidrāk.

„BWCS Lithuania” indekss tirgus dalībniekiem dos iespēju ērtāk novērtēt situāciju biomasas tirgū un biomasas cenas. Indeksa vērtību varēs izmantot dažādiem nolūkiem: tirgus cenu indikācijai, divpusējo līgumu cenu veidošanai, uzņēmumu iekšējo darījumu cenu veidošanai, tirgus izpētei u. c.

„BWCS Lithuania” indeksa uzticamību un spēju pienācīgi atspoguļot izmaiņas tirgū nodrošina BALTPOOL biomasas biržā koncentrētais biomasas pirkšanas un pārdošanas darījumu apjoms: 2017. gadā biomasas biržā pārdoti vairāk nekā 4,77milj. MWh (megavatstundas) biomasas, 42,4 % noslēgto darījumu ilgums ir nedēļa. Saskaņā ar Valsts cenu un enerģētikas kontroles komisijas datiem biržā regulējamie tirgus dalībnieki 2017. gadā iegādājās 97 % biomasas.

Iepazīties ar indeksa specifikāciju tirgus dalībniekus aicinām šeit: https://www.baltpool.eu/en/energy-exchange-documents/. BALTPOOL katru gadu veiks indeksa vērtības aprēķina neatkarīgu auditu un publicēs audita rezultātus.

Par BALTPOOL

UAB BALTPOOL ir Lietuvas enerģijas resursu biržas operators, kam ir tiesības organizēt tirdzniecību ar biomasu un citiem produktiem. Kopš 2018. gada BALTPOOL ir iecelts par Vvalsts koksnes tirdzniecības sistēmas administratoru. Uzņēmums arī ir sabiedriskajām interesēm atbilstošu pakalpojumu administrators, kas veic sabiedriskajām interesēm atbilstošu pakalpojumu līdzekļu vākšanas, izmaksāšanas un administrēšanas funkcijas.

2017.gads biomasas biržā:

  • Darījumu skaits pieauga par 20% (līdz 5 088).
  • Tirdzniecības apgrozījums pieauga par 12% (līdz 62,83 mln. eiro).
  • Biržas tirdzniecības maksa samazinājās par 13% (līdz 0,05 Eur/MWh)