Ņemot vērā, ka ne tikai biodegvielu, bet arī kūdras degvielas produktus ir iespējams tirgot BALTPOOL energoresursu biržā, ir grozīti “Kurināmā pirkuma pārdevuma līguma tipveida nosacījumi”, kā arī veiktas citas redakcionālas izmaiņas.

Jaunā “Kurināmā pirkuma pārdevuma līguma tipveida nosacījumu” versija ir piemērojama biodegvielas un kūdras degvielas produktu pirkuma un pārdevuma līgumiem, kas noslēgti biržā no 2017.gada 25.aprīļa(ieskaitot). Ar jauno dokumentu versiju ir iespējams iepazīties šeit:

Kurināmā pirkuma pārdevuma līguma tipveida nosacījumu
Kurināmā pirkuma pārdevuma līguma tipveida nosacījumu” salīdzinošā versija