Operators, pamatojoties uz 2017. gada 6. novembra ģenerāldirektora rīkojumu IS-170045 “Par biodegvielas produkta salīdzināmās cenas apstiprināšanu”, noteica biržā noslēgtiem biodegvielas rezerves produktu pirkšanas-pārdošanas darījumiem, kas noslēgti 2017.–2018. gada aukstajā sezonā, noteiktā konkrētā biržā tirgojamā biodegvielas produkta salīdzināmo cenu:

Produkta kods SM1 SM1W SM2 SM3 MG1 MG2
Salīdzināmā cena, EUR/tne (bez PVN) 166,06 164,36 161,68 157,31 372,90 340,09
Salīdzināmā cena, EUR/MWh (bez PVN)  14,28 14,13 13,90 13,53 32,06 29,24

 

 

 

 

Biodegvielas produkta MG3 pirkšanas pārdošanas darījumi netika noslēgti līdz 06.11.2017., tāpēc salīdzināmā cena netiks noteikta.

Norēķins par biodegvielas rezerves produktu pirkšanas-pārdošanas darījumiem tiek veikts pa daļām. Salīdzināmā cena tiek izmantota, noteicot Darījuma cenas daļu, kas paredzēta minimālo pārdevēja biodegvielas rezerves produktu uzglabāšanas un glabāšanas līdz to piegādei pircējam izmaksu segšanai un ko pircējs maksā pārdevējam ik mēnesi līdz biodegvielas rezerves produktu faktiskās piegādes dienai, kā arī noteicot atlikušo Darījuma cenas daļu, kas ir jāmaksā pēc tam, kad pārdevējs ir piegādājis pircējam biodegvielas rezerves produktus.

Vairāk informācijas par norēķina noteikumiem iespējams atrast Biodegvielas rezerves produktu tirdzniecības noteikumos.