Sākot ar 2017.gada 25.septembri stājušies spēkā Biomasas piegādes tipveida nosacījumu 9.7 punkta un 9.12.punkta jaunā redakcija.

Ar Biomasas piegādes tipveida nosacījumiem ir iespējams iepazīties šeit:
Biomasas piegādes tipveida nosacījumi