Prekybos mokesčiai

Mokesčio dydis už prekybos organizavimo paslaugas sudaro 0,12 proc. nuo EMPS sudarytų medienos pirkimo-pardavimo sandorio vertės. Šis mokestis taikomas tiek pirkėjams, tiek pardavėjams.

Prekybos mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka nustatyta EMPS naudojimo sąlygose ir EMPS prekybos mokesčio nustatymo metodikoje, kurias galite rasti čia.