BALTPOOLI biokütuse börsi käive vähenes juunis maiga võrreldes kolmandiku võrra (29%) – 13,02 miljonilt 9,18 miljoni euroni. Selle tingis see, et enamus soojuse tootjaid tagas juba mai kuus osa vajalikust küttehooaja vajadusest pikaaegsete lepingutega. Juunis ja varem sõlmitud tehingud moodustavad küttehooajaks 42% vajalikust biokütuse kogusest tulevaseks küttehooajaks. Vastavalt pikaaejaliste tehingute müük vähenes juunis maiga võrreldes 27% – 10,01 miljonilt 7,35 miljoni euroni.

Kokku müüdi juunis 63 460 tne puiduhaket, ↓27% vähem kui mais (86 978 tne). Suurem osa sellest kütusest (78%) osteti kvartal ja pool aastat kestvate tehingutena, 14% nädal aega kestvate tehingutena, 8%  kuuajalise kestvusega tehingutena. Kõigi sõlmitud tehingute kaalutud hind vähenes maiga võrreldes ↓3% 149,65 eur/tne kuni 144,67 eur/tne, muutus aastas oli 10%, võrreldes 2018. a. juuni hinnaga (160,01 eur/tne).

Juunis saavutas BWCS LT indeks madalaima punkti kogu 2019. aasta jooksul, kui 04.06.2019 fikseeritu 117,69 Eur/tne. Juunis tõusis indeks peaaegu kaks protsenti ja on pea samas tasemes kogu kuu ja kuu lõpus (26.06.2019) oli tema väärtus 119,82 Eur/tne.

Juunis tarnitava kütuse vajadus peaaegu ei ole muutunud, fikseeriti pea ↑2% kasv, võrreldes mai kuuga (22 174 tne). Kokku toimetati kohale 22 562 tne kütust, 44% kütust toimetati kohale nädalaste tehingutena, 52% kuu aega kestvate tehingutena, ülejäänud 4% kvartali ja poolaasta tehingutena. Juunis tarnitud kütuse hind vähenes 4% alates 124,18 eur/tne kuni 119,27 Eur/tne. Eelmisel aastal samal perioodil tarniti biokütust 13% kallimalt ehk 134,81 eur/tne eest.

2019-06 Trade Overview