Biokütuse müügitehingute summa – 200 mln. eurot

Käesoleva aasta mai kuus BALTPOOL biokütuse tehingute väärtus ületas 200 mln. eurot. Põhilised faktid selle kohta:

  • Biokütuse ostude summa ületas 1,3 mln. tne, mis on umbes 250 tuhat hakkpuiduveokit;
  • Sõlmiti rohkem kui 15 tuhat lepingut;
  • Läti biokütuse tarnijate osakaal biokütuse turul oli umbes 2,5%;
  • Tehinguid sõlmisid 78 ostjat ja 179 müüjat Leedust ja Lätist;
  • Tehingute kütuse keskmised hinnad kogu selle aja jooksul: hakkpuit – 148,10 Eur/tne, puidugraanulid – 311,60 Eur/toe, kütteturvas – 110,28 Eur/toe.

Täiendava teabe saamiseks vaadake 05.2018 biokütuse börsihindade ülevaadet (inglise keeles).