Juba enne suveperioodi algust biokütuse hinnad hakkasid kasvama

2018 a. suveperioodi alguses oluliselt muutus soojusenergia tootjate ostustrateegia. Valdav osa biokütuse ostjatest ostab kütust kas nädala või kalendrikuu pikkuste tehingutega. Analüüsides 2015 – 2018 a. suveperioodide hindade muutusi, on näha, et juba suve alguses nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste tehingute hinnad kasvasid. Võrreldes kuni juunikuu lõpuni sõlmituid käesoleva suveperioodi tehingute arvu ja nende hindu möödunud aasta näitajatega, näeme, et nädalapikkuste tehingute hinnad kasvasid 12%, pikaajaliste tehingute oma 17%. Huvitav asjaolu on see, et vaatamata pikaajaliste tehingute hindade kasvule, pikaajaliste tehingute hinnad olid madalamad nädalapikkuste tehingute omadest, samal ajal 2015 a. ning 2016 a. suveperioodi ajal asi oli vastupidine.

Täiendava teabe saamiseks vaadake 06.2018 biokütuse börsihindade ülevaadet (inglise keeles).