Energiavarude börsi operaator rakendab alates käesoleva aasta 25. septembrist börsikaubanduses biokütuse osalise avansimakse ja kogumistehingut (edaspidi tekstis – osalise makse tehing). Osalise makse tehingu põhitingimus on osalise avansimakse teostamine ning vastava hulga biokütuse eelnev varumine.

Selle tehingu alusel hakatakse müüki teostama mittestandardse kaubanduse aknas.

Biokütuse osalise avansimakse ja kogumistehingu spetsifikatsiooni peamised tingimused on:

  • osalise makse tehingu alusel müüakse kasutusvalmis biokütust, mis vastab börsil müüdava tehnilise biokütuse toodete spetsifikatsioonidele. Osta võib ükskõik millist liiki börsil müüdavat biokütuse toodet;
  • osalise makse tehinguid võivad sõlmida müüjad, kellel on õigus müüa börsil biokütust kooskõlas sõlmitud kvartali ja poolaasta tehingutega;
  • osalise makse tehinguid sõlmitakse kõikideks tarneperioodideks, välja arvatud nädalapikkused perioodid;
  • ühe müüja sõlmitud osaliste avansimaksete ja kogumistehingute üldine väärtus ei tohi ületada selle müüja omakapitali suurust;
  • ostja tasub müüjale 50% tehingu väärtusest (mis arvutatakse välja, hinnates ka käibemaksu) avansimakse arve alusel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul tehingu sõlmimisest, kuid hiljemalt enne tarneperioodi algust, kui tarneperiood algab varem,  kui tehingu sõlmimise päevast on möödunud 10 tööpäeva;
  • müüja kohustub enne tehingu tarneperioodi algust varuma kogu tehingu alusel müüdud biokütuse toote või selle toote tooraine koguse lattu (ladudesse), mis asub (asuvad) biokütuse tarnekohast mitte kaugemal kui 100 km;
  • ostjal on õigus igal ajal, teavitades müüjat vähemalt 1 tööpäev ette, kontrollida tehingu alusel varutud biokütuse kogust ja kvaliteeti. Kui müüja ei ole vajalikku biokütuse kogust varunud, siis rakendatakse määruses sätestatud suurusega trahvi, lugedes kogumata biokütuse koguse tarnimata biokütuse koguseks;
  • arvestades ostja teostatud avansimakset, tasutakse faktiliselt kohale toodud biokütuse eest järgneva korra järgi: 50% tarnitud biokütuse kohta välja kirjutatud faktuurarve summa (kaasa arvatud KM) katmiseks kasutatakse ostja poolt avansina tasutud makse osa, ülejäänud arveosa tasub ostja määruses sätestatud korras ja tähtaegade jooksul.

Biokütuse osalise avansimakse ja kogumistehingu spetsifikatsiooniga saate tutvuda siin:
Mittestandardsed müügitingimused (inglise keeles)